Junior & Simba

Junior en Simba, mei 2017. Een van de laatste keren dat ze samen lagen te genieten in de vensterbank van de zon. Kort hierna is Simba overleden, een gil en hij was weg. Zo zielig… Een paar weken later heeft Junior een luchtweginfectie gekregen. Vanuit de dierenartsenpraktijk hier in de stad doorverwezen naar een in …