Presentatie ROF

Tijdens de klankbordgroep werd ons als ROF gevraagd een presentatie te geven over wat wij nu precies willen met het Fort Sint Michiel. John en ik hebben geruime tijd aan deze presentatie gewerkt die we daarna ook nog een keer aan de ambtelijke staf van de gemeente hebben laten zien.