Artikel 1 van de Auteurswet 1912 definieert ‘auteursrecht’ als volgt:

“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”

Teksten op Lageodesign

Alle teksten op de Lageodesign site zijn door ons zelf geschreven. Hierbij maken we gebruik van diverse internationale bronnen om feiten te achterhalen. De teksten zijn dus ons intellectuele eigendom en daarom onderhevig aan copyrights.

Afbeeldingen op Lageodesign

De foto’s en afbeeldingen op deze site zijn afkomstig van:

* (Free) Stockphoto sites
* Public Domain
* Door ons zelf ontwikkeld

Indien de afbeeldingen niet door onszelf ontwikkeld zijn staat waar mogelijk een bronvermelding. Op door ons zelf ontwikkeld materiaal staan copyrights, evenals op de meeste andere afbeeldingen.

Gebruik van de Lageodesign website

De informatie op deze site is met zorg samengesteld. Deze informatie en tips mag je natuurlijk vrij gebruiken, maar:

Je mag geen enkele van onze pagina’s elders op het internet publiceren.
Je mag onze site niet openen in een i-frame op jouw eigen site.
Wil je linken naar onze site? Geen enkel probleem…

Gebruik van teksten

Je mag in geen geval teksten van deze site copieren en elders op een andere website publiceren. Je mag alleen stukjes tekst citeren indien je er een link naar onze site bijzet als bronvermelding. Je mag in geen geval complete teksten copieren en indienen als jouw eigen werk voor school of studie.

Gebruik van plaatjes

Je mag in geen geval plaatjes, foto’s en andere afbeeldingen hotlinken. Je mag in geen geval plaatjes, foto’s en andere afbeeldingen zomaar op je site zetten. Eerst toestemming vragen via ons contactformulier. Plaatjes, foto’s en afbeeldingen gebruiken voor werkstukken? Dat kan, mits je maar een bronvermelding plaatst, dus een link naar onze site.

Geef een reactie